Spille de beste gratisspillene på nettet

Det er veldig mange mennesker som liker å spille spill på nettet. Hvilke spill folk liker spriker fra alt fra strategi spill til klassiske spill som sjakk. Uansett hva man liker å spille finnes det mange muligheter til å spille gratis på nett. Det finnes horder av morsomme spill som ikke koster en krone å spille. Vi skal gi dere noen goe tips på hvilke spill som vi synes er de beste gratisspillene online.

I mange år når man kjøpte en windows pc fikk man med diverse standard gratisspill som var med ferdig installert på pcen. I Windows 10 har Microsoft tatt vekk disse gamle klassiske spillene ut av det standard oppsettet. Det er mange som savner disse spillene som blant annet solitaire, hjerter og minesveiper.

Dam brettspillet Checkers. Spille Dam her.

Dam - spille dam

Dam er en enkelt og genialt spill som er meget populært. Spillet er som sagt meget enkelt å spille men det tar lang tid å bli god. Dette er et fantastisk moro spill for mennesker i alle aldre.

Brikkene flyttes diagonalt med et steg om gangen. Til en begynnelse er alle spillene bønder, eller enkle brikker. En bonde kan kun flytte frem og en brikke kan ta en motspilleres brikke gjennom å hopper over denne hvis det er en ledig rute bak brikken. Hvis det ikke er en tom rute bak motspillerens brikke så kan man ikke hoppe over å ta brikken. Man kan ta flere brikker av motstanderen hvis man kan hoppe over flere brikker åt gangen, likt kinasjakk.

Hvis en brikke når den bakre raden til motspilleren blir brikken konvertert til en Dam. Når en spilleren får en bonde konvertert til en dam er trekket over og spilleren kan flytte damen i sitt neste trekk. Damen kan flytte både frem og bak diagonalt og kan flytte over hele spillebrettet per gang.

Hvis man kan ta en brikke til motstanderen så må man gjøre det. Hvis du nekter til å ta motstaderens brikke så kan motstanderen straffe deg på ulike måter: insistere på at trekket blir gjennomført, ignorere trekket eller ta vekk brikken som skulle ha tatt din brikke. Den som vinner er den spilleren som tar alle motstanderens sine brikke først. Det kan oppstå situasjoner der ingen spillere kan vinne, da blir det uavgjort.

Les mer om Dam spillet her.

wikings - war of clans

Backgammon – spille Backgammon här

Backgammon

Backgammon er et meget populært spill både på nett og å spille som tradisjonelt brettspill. Spillet er enkelt å lære sig og enkelt å spille. Men spillet har nesten utendelig antall kombinasjonsutfall så for å bli bra i dette spillet må du spille mye og lære deg om matematiske teorier, statistikk og spillestrategier. For å bli en god spillere må du spille mye så spillet har potensiale til å utvikle seg hele tiden. Det holdes mesterskap i backgammon og spillet spilles hyppig på cafeer og puber verden over.

Backgammon er et spill for to spillere som står speilvendt mot hverandre der målsetningen er å flytte alle brikker forbi den andres brikker og ut av spillet og boet først. Den som får ut alle spillerne først vinner spillet. En dobbleringsterning som har verdiene 2, 4, 8 , 16, 32 og 64.

Denne terningen er ikke alltid med når du spiller online. Etter hver spilleomgang kan den ene spilleren doble poengene, hvis den andre spilleren ikke godtar doblingen så gir han opp og taper spillet. Denne funksjonen gjør at Backgammon blir et meget interessant og komplisert spill.

Les mer om reglene til Backgammon.

Tetris – Spille Tetris her

tetris

Tetris är et fantastisk spill som er populært verden rundt av folk i alle aldre. Spillet ble lagt av rysseren Alekseu Leonidovitj Pazjitnov og ble gitt ut i 1984. Tetris går ut på å ordne fallende figurer eller bloker slik at man skaper hele horisonelle linjer. Når en linje er skapt forsvinner den ut av spillet og du får mer plass å spille på. Det finnes 7 ulike blokker som alle har 4 ulike kvadratiske ruter med ulik forme. Spillet går ut på å legge de ulike brikkene slik at man mår linjer eller rader. Jo flere linjer du klarer å legge jo mere poeng og høyere opp i nivå kommer du og jo kjappere går spillet. Det beste legget du kan gjøre i spillet kalles Tetris, da lager du 4 linjer samtidig med den avlange brikken som er på 4 x 1 kvadrater (se på bildet).

Les mer om Tetris.

Solitaire – spill Solitaire her
kabal

Solitaire er meget populært spill som går at spille gratis på nett på mange steder.

Spillet går ut på å få alle kort i høg på de fire plassene i det høyere hjørnet, en høy per farge.

Dele ut
Kortene delas automatisk ut til 7 kolonner der kun det øverste kortet er synlig. Det fire sorteringshauger som til en begynnelse er tomme. Her skal man sortere alle kort fra ess til kung i de fire ulike fargerne. Alle andre kort finnes i bunken i det øvre venstre hjørn.

Sortere kortene

Det finnes to sorteringskategorier, kolumner og sorterte hauger. De  åpne kortene kan brukes i spillet. I sorteringshaugene legges kortene i økende størrelse med start med ess om har verdi 1. De ulike fargerne skal sorteres i samme farge. Kolonnene skal ha synkende kort med annen hvert rødt og annen hvert sort kort som tekst rød dam , sort knekt osv.

Omstrukturere kort og kolonner
Hvis du vil plassere et kort på sorteringshaugene, klikk på kortet og dra det til ønksket haug, da plasseres seg korten i denne haugen. For å flytte kort mellen kolonner klikke på, klikke på det øverste kortet og legg det der du ønsker i annen haug. Hvis en kolonne blir tom kan det startes en ny kolonne med en kung.

Det går ikke å spille stengte kort uten at de først gjøres frie. Du kan gjøre kort frie gjennom å spille kort til sorteringshaugerne eller å legge de i en annen kolonne.

Spillet kan spilles med ulike vanseklighetstgrader der man kan velge hvor mange ganger man kan bruke kortstokken.

Hjerter – spille Hjerter her

hjerter

Hjerter er et morsom spill der man spiller fire personer. Spillet er et stikkspill der det går ut på at få så få poeng som mulig. Hver runde er det spill om 26 poeng. Spar dam er verdt 13 poeng og alle hjerter er verdt 1poeng pr stykk. Sen det gjelder å få så få poeng som mulig så skal man prøve å unngå å få noen av disse poengkortene i stikken under spillets gang. Men det som er krydden i dette spillet er at hvis en av spillene tar alle poengkortene får han 0 poeng og alle motspillerne 26 poeng. Så man må se til at minst 2 av motspillerne får poengkort eller så må man prøve å ta alle poengkortene selv.

Spillet er slutt når en av spillerne kommer opp til 100 poeng. Den spilleren som da har færrest poeng vinner spillet.

Hvordan man spiller

Man spiller 4 stk spillere og hele kortstokken deles ut slik at hver spiller får 13 stk kort hver omgang. Første omgang skal hver spiller gi tre valgfrie kort til høyere, den andre omgangen til venstre, tredje omgang til spilleren midt på tvers og den fjerde omgangen byttes det ikke noen kort.

Hvert spill begynner den som har kløver 2 og i det første stikket får man ikke legge noen poengkort.

Spilleren som tar det første stikket legger siden ut neste kort. Man må alltid følge farge så lenge man klarer det.

The Moon
Det beste man kan gjøre er å ta alle poengkort da får man 0 poeng og alle andre spillere 26 poeng. Dette kan være lurt å teste om man har mange høye kort eller om man har noen veldig dominante farger.

Edderkoppkabal – Spill Edderkoppkabal.

edderkoppkabal spillet

Edderkoppkabal er en kabal som tidligere var med i Microsoft Windows sine standardspill og var et meget populært spill som fantes på de fleste pc-er verden over. Spillet går ut på å få vekk alle kortene fra de 10 haugene på borde i så få steg som mulig.

Edderkoppkabal spilles med 2 kortstokker, hvilket betyr at det alltid er 104 kort i spillet. Det går å spille med ulike vanskelighetsgrader, med 1 farge (lettest), 2 farger (litt vanskeligere) og 4 farger (vanskeligst).

Når spillet begynner legges det ut 10 kort hauger som har det øverste kortet vendt opp. De andre kortene plasseres i fem hauger lengst ned i vinduet. Disse brukes når du legger en ny rad.

Spillet går ut på å flytte kortene fra en kolonne til en annen kolonne slik at man bygger opp stiger i fallende verdi fra konge ned til ess, der ess regnes som 1. Når en hel stige fra konge til ess er bygget opp så tas denne ut av spillet. Når alle kort er tatt ut av spillet så klarer man spillet. Det er totalt 8 stiger på 104 kort, og alle disse skal du altså lage til å ta ut av spillet for å vinne. Et kort flyttes gjennom å dra det fra en haug til en annen.

Les mer om edderkoppkabal.

Mahjong – Spill Mahjong her.

mahjong

Mahong er opprinnelig et kinesisk spill som betyr spurv på kinsesisk (Mahjeung). Spillet går ut på å pare sammen likedane brikker, som da utgår fra spillet. Mahjong spilles tradisjonelt med 4 spillere men for å få dette spillet til å passe på pc så begynte spilleutviklere å utvikle en utgave som gikk å spille som 1 person. Nitendo var først ut med en nettversjon på en 1 manns variant av spillet der målsetningen i spillet var å få vekk alle brikkene fra spillebrettet. Dette spillet ble populært da det kom ut på markedet i 1986 da Machintosh og Apple II kalte spillet for Shanghai.

Totalt inneholder spillet 144 brikker eller steiner som er delt inn i 7 ulike serier: drager, vinder, sirkler, bambus, tegn, årstider og blomster. Hver serie inneholder et antall verdier og 4 steiner av hver verdi med unntak av blomster og årstider som kun ennholder en av hver verdi. Sirkler, bambus og tegn har 9 ulike verdier (1-9), vinder har fyra verdier (norr, øst, sør og vest) og drager har 3 verdier (rød, hvit og grønn).

Du kan pare sammen brikker som har ledig rom til venstre eller høyere, og som ikke er tekket over av andre brikker. Når det ikke finnes noen flere ledige brikker kvar som kan pares sammen så er spillet over og du har tapt.

Les mer om Mahjong her.

Minesveiper – Spill Minesveiper her.

minesveiper

Minesveiper var et av de populære spillene som tidligere var med som standardprogram Windows. Spillet finnes i mange ulike varianter og i ulike størrelser og vanskelighetsgrader.

Spillet går ut på å flagge alle miner på spillebrettet som er et område av ruter så kjapt som mulig. Hver rute har 3 mulige definisjoner eller alternativ for deg å flagge som spiller. Ruten kan være tom, ha et tall eller en mine. Hvis spilleren åpner en rute som inneholder en mine så er spillet over og du taper spillet. Et tall forteller hvor mange miner som det er rundt akkurat denne ruten. Rundt en rute kan det maks være 8 miner. Hvis en rute er blank så er det ingen miner som grenser til akkurat denne ruten.

Når du begynner spillet trykker du på en rute, den første ruten inneholder aldri en mine. Så lenge du er sikker på at en rute ikke inneholder en mine kan du venstreklikke på denne ruten for å åpne den. Hvis du tror at en rute har en mine så høyreklikker du på denne ruten for å merke den med en mine.

Første gang du høyreklikker på en rute vises et flagg som skal indikere en mine, andre gangen du klikker vises et spørsmålstegn som indikerer at du ikke er sikker på hva som er under denne ruten. Spillet går ut på at finne ut hvilket tegn som befinner seg under hver rute. Du kan spille minesveiper med ulike størrelser og ulike vanskelighetsgrader, slik at brettet er større og at minehyppingheten er høyere.

Les mer om Minesveiper här.

Bubble Shooter – boblespillet – Spille Bubble Shooter her.

bubble shooter

Dette spillet finnes i mange ulike varianter med ulik størrelse og ulik design.

Bubble Shooter er et enkelt spill der det gjelder å skyte opp og pare sammen avgrensende baller med samme farge. For å pare sammen baller må det være minst 3 baller i lik farge ved siden om hverandre. Når du parer sammen minst 3 baller så forsvinner de fra spillet og skjermen og du får mer plass til å spille videre.

Spillet går ut på å ta vekk så mange baller som mulig fra skjermen å hindre at ballene når bunn. I et bestemt tidsintervall adderes det på en ekstra rad med baller på toppen av spillet. Hvis du ikke klarer å ta vekk baller kjapt så vil skjermen bli full av baller og du vil få tidsproblemer. Når ballene når bunn av skjermen så er spillet tapt.

Ju lenger du holder ut og jo flere baller du tar vekk jo mere poeng får du. Dette er et enkelt og morsomt spill som passer til alle aldre.

Her kan du lese mer om Bubble Shooter.

Sjakk – her kan du spela Sjakk gratis.

sjakk

Sjakk trenger kanskje ikke en større presentasjon. Sen Magnus Carlsen ble verdensmester så har sjakk blitt meget populært i Norge og mange spiller sjakk for tiden.

Dette er et av verdens mest kjente tenkespill. Hvit og sort står speilvendt mot hverandre og begge sett har eksakt likedane brikker: 1 konge, 1 dronning, 2 tårn, 2 løpere, 2 hester og 8 bønder. Den som først tar kongen til motspilleren sin konge vinner spillet.

Det finnes veldig mye litteratur å lese om sjakk. Du kan uten problemer bruke hele livet ditt på å bli flinkere i sjakk.

Läs mer om Sjakk her.

Othello

Et meget gøy spill som spilles på 2 personer. Meget populært å spille mot pc-en på ulike vanskelighetsgrader.

Sudoku

Herlig matematisk spill der du skal putte alle tall på riktig plass.

wikings - war of clans